Logopedie Specialist Heerenveen

Specialist in volwassen logopedie

Logopedie

Behandelgebieden

Bij Logopedie Specialist Heerenveen kan iedereen terecht die een logopedische hulpvraag heeft. De hulpvraag kan betrekking hebben op de volgende behandelgebieden:

· Stem (spreken en zingen)
Onze stem is nodig om mondeling een boodschap over te kunnen brengen. Voor veel mensen is een gezonde stem een belangrijke voorwaarde om hun beroep of hobby goed uit te kunnen oefenen. Bij verkeerd gebruik van de stem of overbelasting, maar ook door bijvoorbeeld stress kunnen klachten ontstaan zoals heesheid, pijnklachten of het wegvallen van de stem. Tevens kan de stemfunctie worden belemmerd door verschillende aandoeningen. De logopedist kan u helpen om uw stemgebruik te optimaliseren en u adviseren hoe u uw stem gezond kunt houden.

· Taal

Om te communiceren maakt de mens gebruik van taal. Kinderen kunnen moeite hebben met het leren van taal. Zij kunnen een achterstand in de taalontwikkeling hebben vergeleken met leeftijdsgenoten of een afwijkende taalontwikkeling doormaken (TOS). Bij volwassenen kan door bepaalde aandoeningen moeite ontstaan op het gebied van taal. U kunt bijvoorbeeld denken aan moeilijkheden met het vinden van woorden, het formuleren van zinnen, maar ook het begrijpen van taal (mondeling en schriftelijk).
De logopedist kan u helpen om dit te trainen, of om de moeilijkheden te compenseren door het inzetten van bepaalde strategieën of door gebruik te maken van communicatiehulpmiddelen.

· Spraak

Om een boodschap verstaanbaar over te kunnen brengen maken we gebruik van de articulatiespieren. Deze sturen de mond en tong aan om spraakklanken te vormen. Soms kan het moeilijk zijn om verstaanbaar te spreken en duidelijk te articuleren. Denkt u bijvoorbeeld aan binnensmonds spreken of het minder goed kunnen aansturen van de spieren door bijvoorbeeld een aandoening.
De logopedist kan u oefeningen aanleren om de articulatie en spraak te verbeteren om verstaanbaar te kunnen spreken.

· Communicatie

Als we het over communicatie hebben gaat het vaak over een zender, een ontvanger en een boodschap die overgebracht moet worden. Om een gemeenschappelijke betekenis te bereiken worden verschillende vaardigheden ingezet, zoals spraak en taal, maar ook bijvoorbeeld luisteren, oogcontact en informatieverwerking spelen een belangrijke rol.
De logopedist oefent met u om uw communicatieve vaardigheden te optimaliseren. Tevens is het mogelijk om uw omgeving te betrekken in het proces om een succesvolle communicatie te bereiken.

· Slikken

Eten en drinken is in onze maatschappij niet alleen noodzaak. Bij een volwaardige participatie in onze maatschappij speelt eten en drinken ook een sociale rol. Tevens zorgt het veilig kunnen eten en drinken zonder moeite te ondervinden voor een kwaliteit van leven. De slikfunctie kan bij verschillende aandoeningen worden aangedaan.
De logopedist kan u, afhankelijk van de oorzaak en ernst, helpen om weer veilig te leren eten en drinken. Dit door aan de slik te werken of door de voeding en/of eetgerei aan te passen.

· Afwijkende mondgewoonten

Door bepaalde gewoonten kan een afwijkende spiertonus in de mond ontstaan. Deze gewoonten kunnen negatieve invloed hebben op onder andere de stand van het gebit, de spraak, het slikken en het gehoor. U kunt bijvoorbeeld denken aan open mondgedrag, het ook in rust ademen door de mond in plaats van door de neus of het slikken met een afwijkende tongbeweging (bijvoorbeeld laag in de mond liggen of tegen de tanden aan duwen).
De logopedist helpt u deze afwijkende gewoontes af te leren.

IMG_20200730_114810
IMG_20200730_114810

Het behandeltraject

De logopedische behandeling begint altijd met een intakegesprek om uw hulpvraag in kaart te brengen. Als de logopedist uw kan helpen met uw klacht volgt aansluitend het logopedisch onderzoek. In sommige gevallen is het mogelijk dat het onderzoek extern plaatsvindt. Bijvoorbeeld bij een afasieteam. Samen met u wordt na uitwerking een behandelovereenkomst getroffen, een behandelplan opgesteld en uitgevoerd. Na afloop van de behandeling vindt een evaluatie plaats over de vooraf gestelde doelen. Na een aantal weken plannen wij een control afspraak om het effect van de behandeling te evalueren.

Frequentie en duur

De behandelfrequentie en de duur van het behandeltraject worden in overleg met de cliënt en eventueel derden bepaald. Dit is onder andere afhankelijk van uw mogelijkheden, uw hulpvraag en de ernst van de logopedische problematiek. De behandelduur kan variëren van ongeveer 10 behandelingen tot 6 maanden. De frequentie is in de meeste gevallen 1 keer per week, maar ook per twee weken of tot vier behandelingen per week zijn mogelijk.

Op verwijzing van de huisarts of na DTL

Er zijn twee mogelijkheden om bij de logopedist terecht te kunnen. U kunt bijvoorbeeld komen op verwijzing van uw huisarts. Door de directe toegankelijkheid logopedie kunt u ook op eigen initiatief een afspraak maken. De logopedist begint dan met een screening om in kaart te brengen of uw hulpvraag logopedisch is. In sommige gevallen kan het gebeuren dat u door de logopedist geadviseerd wordt om voorafgaand de huisarts te constateren.