Logopedie Specialist Heerenveen

Specialist in volwassen logopedie

De logopedist 

Lena Kiecksee

Mijn naam is Lena Kiecksee en ik ben opgegroeid in Duitsland. Voor mijn opleiding als logopedist aan de Hanzehogeschool Groningen en de pre-master taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen ben ik naar Nederland geëmigreerd.

Mijn passie lag al vanaf het begin onder meer op het gebied van logopedische behandeling van volwassenen. Tijdens mijn opleiding heb ik stage gelopen bij een all-round logopediepraktijk en een praktijk welke gespecialiseerd is op het gebied van volwassenen met
een niet-aangeboren hersenletsel. Aansluitend heb ik werkervaring opgedaan in een revalidatiecentrum.

Hierdoor heb ik me kunnen specialiseren in de behandeling van afasie, dysartrie, dysfagie en neurologische communicatiestoornissen. Tevens heb ik affiniteit met het behandelen van stemproblemen. Mijn kennis over het optimaal gebruiken van de stem heb ik niet alleen tijdens de opleiding opgedaan maar ook gedurende een aantal jaar klassieke zangles en toneelervaring.

Communicatie en evenzeer het kunnen eten en drinken zijn belangrijke voorwaarden om volledig en met voldoening deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Het kunnen uitoefenen van beroep, hobby's en de mogelijkheid tot participatie zijn belangrijk voor de kwaliteit van leven en kunnen door logopedische klachten worden belemmerd. Daarom vind ik het heel belangrijk om maatwerk te leveren en de behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeftes en wensen van de cliënt. Dat zorgt voor goede behandeleffecten, efficiëntie en creëert een prettige behandelsfeer.

Participatie

Lena Kiecksee is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, lid van de beroepsvereniging NVLF en neemt deel aan de kwaliteitskring Vrijgevestigden Noord/Oost-Friesland en kwaliteitskring Zuidoost Groningen. Door regelmatig logopedische scholing te volgen, blijft de kennis van de logopedist actueel en wordt deze verder uitgebreid.